Hotel dla psów

W naszym schronisku jest prowadzony również hotel dla psów. Jest to miejsce, w którym właściciel może zostawić swojego psa, w momencie gdy chwilowo nie może się nim zająć. 

REGULAMIN DZIAŁANIA HOTELU DLA PSÓW
Postanowienia początkowe

1. Hotel dla psów mieści się na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach przy ul. Milowickiej 1b.
2. Hotel dla psów stanowi osobny budynek z dostępem do wybiegu. 
3. Budynek jest murowany, w okresie jesienno-zimowym ogrzewany. 
4. Zwierzęta przebywają w kojcach (każde osobno). 

Rezerwacja

1. Psy do hotelu przyjmowane są po uprzedniej rezerwacji.
2. Rezerwacja przyjmowana jest telefonicznie pod numerem 32 256-61-15 w godzinach pracy biura.
3. Rezygnacje z rezerwacji należy zgłosić pod numerem 32 256-61-15 w godzinach pracy biura, na 7 dni przed początkową datą rezerwacji.
4. Przedłużenie pobytu może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem. 
5. Maksymalny okres pobytu psa w hotelu to 30 dni.
6. Schronisko może odmówić przyjęcia do hotelu psa chorego, w złej kondycji, agresywnego. 

Opłata

1. Opłata za pobyt wynosi 12,00 zł za dobę. 
2. Doba hotelowa trwa 24 godziny i jest liczona od przyjazdu psa do tej samej godziny dnia następnego.
3. Płatność za pobyt przyjmowana jest z góry, gotówką w kasie schroniska, w dniu przyjęcia psa na hotel.
4. W przypadku przedłużenia pobytu psa w hotelu właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów za przedłużony pobyt psa. Opłata przyjmowana jest gotówką w kasie schroniska zgodnie z cennikiem.
5. W przypadku skrócenia pobytu psa w hotelu właściciel pokrywa koszt zgodnie z dokonana rezerwacją.

Przyjęcie psa na hotel

1. Pobyt psa powierzonego na przechowanie dokumentuje „Umowa przechowania”, sporządzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowa wraz  z paragonem stanowi dokument uprawniający właściciela do odbioru psa. 
2. Zwierzęta wykazujące agresję wobec opiekunów bez powiadamiania właściciela, będą przenoszone do Pawilonu psów schroniskowych, do osobnego kojca połączonego z wybiegiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa psu i opiekunom.
3. W razie przedłużenia pobytu psa na przechowaniu i braku kontaktu telefonicznego z właścicielem do 14 dni po przewidzianym w umowie terminie odbioru psa, przejdzie on na własność schroniska (sytuacja będzie potraktowana jako porzucenie psa przez właściciela, zgodnie z art.6 ust.2 pkt. 11 ustawy o ochronie zwierząt)
4. Pies przyjmowany do hotelu musi być zdrowy i w dobrej kondycji. 
5. Warunkiem koniecznym przy przyjęciu psa do hotelu jest ukończenie przez niego 12 miesięcy. 
6. Pies przyjmowany na przechowanie musi mieć obowiązkowo udokumentowane w książeczce zdrowia psa:
- aktualne szczepienia przeciw wściekliźnie, 
- aktualne szczepienia przeciw chorobom wirusowym,
- odrobaczanie oraz zabezpieczenie przeciw kleszczom, 

Pobyt psa w hotelu

1. Wszystkie kojce przed przyjęciem psa są gruntownie sprzątanie, dezynfekowane. 
2. Pies przebywa w kojcu pojedynczo. Kojec wyposażony jest w posłanie, miski na wodę i suchą karmę. (Właściciel może wyposażyć psa w ulubioną zabawkę w celu zmniejszenia stresu związanego z zmianą miejsca pobytu zwierzęcia) Schronisko nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione z psem.
3. Psy karmione są suchą karmą dostępną w marketach. (Właściciel może przywieść własną karmę o ile jest to konieczne ze względów zdrowotnych)
4. Psy mają stały dostęp do świeżej wody.
5. Psy wypuszczane są na wybieg 3 razy dziennie.
6. W indywidualnych przypadkach (np. apatia związana z tęsknotą za Panem) psy są wyprowadzane na spacer na terenach zielonych schroniska.
7. W razie zachorowania psa weterynarz udzieli mu pomocy, koszty związane z leczeniem pokryje właściciel. Właściciel zostanie powiadomiony o chorobie telefonicznie.
8. Pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta są sprzątane codziennie.
9. Po zakończeniu pobytu psa na przechowaniu kojec jest gruntownie sprzątany, dezynfekowany i przygotowany na przyjęcie następnego psa. 
Wydanie psa właścicielowi
6. Wydawanie psów odbywa się w godzinach pracy biura. Po uprzedniej informacji oraz umówieniu się możliwy jest również odbiór psa poza godzinami otwarcia biura. 
7. Pies jest wydawany właścicielowi lub osobie przez niego upoważnionej. Upoważnienie należy dostarczyć przy przyjęciu psa do hotelu. 
8. Właściciel psa lub osoba przez niego upoważniona powinna posiadać ,,umowę przechowania’’ oraz paragon wydane podczas zostawiania psa w hotelu. 
9. Odbiór psa właściciel potwierdza podpisem.

Postanowienia końcowe

1. Sprawy sporne strony będą próbowały załatwić na drodze polubownej.UWAGA! Aktualnie, ze względu na trwający remont, psy do hotelu przyjmujemy od 1 lipca.

ul. Milowicka 1B, 40-312 Katowice

32 256 61 15 / 601 46 23 99

schronisko.katowice@gmail.com

 

 

 

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych

Zwierząt w Katowicach
 

   Godziny otwarcia

Poniedziałek

730-1530

Wtorek

730-1700

Środa

730-1530

Czwartek

730-1700

Piątek

730-1530

Sobota

730-1400

Niedziela

nieczynne