jestes 2 129 860 naszym gosciem

Schronisko dla bezdomnych zwierząt Katowice ul. Milowicka 1B

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zadania schroniska

•    sprawowanie opieki nad przebywającymi w schronisku zwierzętami.
•    przekazywanie zwierząt odnalezionych ich właścicielom.
•    sprzedaż zwierząt osobom zgłaszającym się do schroniska.
•    przechowywanie zwierząt na koszt ich właścicieli – „hotel dla psów”
•    przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach bezpańskich, agresywnych oraz tych, które uległy wypadkom ulicznym i podejmowanie natychmiastowych
działań mających na celu przewiezienie zwierząt do schroniska.
•    przeprowadzanie 14 – dniowej obserwacji w kierunku wykluczenia wścieklizny zwierząt bezdomnych, które pogryzły człowieka oraz podejrzanych
o wściekliznę.
•    leczenie zwierząt w schronisku.
•    współpraca z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie:
   a.    zaraźliwych chorób zwierzęcych podlegających zgłoszeniu
   b.    szczepień przeciw wściekliźnie zwierząt przebywających w schronisku
•    schronisko obsługuje gminę Katowice i przyjmuje zwierzęta wyłącznie z terenu Katowic.
•    schronisko w swoim zakresie działania nie zajmuje się zwierzętami leśnymi, egzotycznymi.