jestes 2 129 830 naszym gosciem

Schronisko dla bezdomnych zwierząt Katowice ul. Milowicka 1B

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

WOLONTARIAT

Wolontariat w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach zaczął działać w październiku 2009 roku, dzięki staraniom Fundacji S.O.S. dla Zwierząt. Obecnie kontynuowany jest przez Fundację Przystanek Schronisko (http://www.przystanekschronisko.org/), która powstała by objąć opieką zwierzęta przebywające w schronisku w Katowicach.

 

 

Kiedy wolontariusze przyjeżdżają do schroniska?

Wolontariusze spotykają się w schronisku 2 razy w tygodniu

(każdy przyjeżdża wtedy kiedy może)

1. w czwartki w godzinach od 16.00 do 18.00

2. w soboty w godzinach od 9.30 do 14.00

 

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każda osoba mająca ukończone 18 lat.

 

Jakie są obowiązki wolontariusza?

Wolontariusze zajmują się:

- socjalizacją zwierząt w schronisku

- ich pielęgnacją (m.in. czesanie, obcinanie pazurków)

- szkoleniem (nauka nowych komend, chodzenia na smyczy i poprawnego zachowania)

- szukaniem domu zwierzętom (zamieszczanie ogłoszeń w Internecie, projektowanie, drukowanie i rozwieszanie plakatów)

- dokumentowaniem bieżących informacji o zwierzęciu (tworzenie i uaktualnianie jego opisu oraz robienie zdjęć)

Dodatkowo wolontariusze uczestniczą w akcjach organizowanych przez Fundację oraz zobowiązani są brać udział w szkoleniach, które mają na celu edukację młodzieży w zakresie opieki nad zwierzętami.

 

           

 

Jak wygląda praca wolontariusza poza schroniskiem?

Wolontariusze, którym czas nie pozwala na pracę ze zwierzętami na terenie schroniska, mogą:

– pracować na rzecz naszych psów i kotów w domu, robiąc dla nich ogłoszenia w Internecie i zakładając wątki na forum, aby zwiększyć ich szanse na adopcję,

– pomagać w transporcie lub w jego znalezieniu,

– uczestniczyć w akcjach adopcyjnych – kwestowaniu na rzecz zwierząt znajdujących się w schronisku.

  

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem…

Osoby zainteresowane wolontariatem proszone są o kontakt z koordynatorem wolontariatu w godzinach od 18:00 do 19:30.

Psy – Anna Hyrnik, tel. 514 324 200.                                                               Koty – Iwona Cięciwa, tel. 889 771 107.

           

 

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz: https://przystanekschronisko.org/i/dokumenty/Kwestionariusz2019.pdf
Regulamin wolontariusza: https://przystanekschronisko.org/i/dokumenty/REGULAMIN%20WOLONTARIUSZA%202019..pdf