jestes 1 627 756 naszym gosciem

Schronisko dla bezdomnych zwierząt Katowice ul. Milowicka 1B

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

zwierzęta wolnożyjące

„Zwierzęta wolnożyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione
warunki rozwoju i swobodnego bytu” (art.21 ustawy o ochronie zwierząt)

Do zwierząt wolnożyjących należy zaliczyć dzikie koty żyjące w mieście.
Zwierzęta te żyją w sąsiedztwie człowieka, w piwnicach, ogrodach działkowych, opuszczonych posesjach.
Z reguły ich obecność jest tolerowana przez człowieka.
Zdarza się jednak i tak, że jest ona przyczyną dużych konfliktów międzyludzkich.
Zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy kotów mają argumenty za i przeciw ich istnieniu
w środowisku miejskim. Schronisko nie przyjmuje kotów wolnożyjących. 

Zamknięcie i pozbawienie ich wolności jest równoznaczne ze skazaniem ich na śmierć.