jestes 1 149 736 naszym gosciem

Schronisko dla bezdomnych zwierząt Katowice ul. Milowicka 1B

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
o schronisku

Informacja o schronisku


Miejskie Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Katowicach umiejscowione jest z dala od zamieszkałej części Dąbrówki Małej.

Otoczone zielenią wtapia się w krajobraz na obrzeżach, z dala od zgiełku wielkiego miasta. Zwierzęta mają tu ciszę i spokój.

 

 

 

Schronisko jest całkowicie finansowane przez katowicki Urząd Miasta, a administratorem jest firma CIVITAS, która wykonuje zlecenie w ramach przetargu.

Pierwsi mieszkańcy znaleźli tu schronienie pod koniec lat 80-tych, kiedy schronisko zostało oddane do użytku.

Wiele zmieniło się od tamtej chwili. Przybyło zwierząt, zmienili się opiekunowie...
Dziś w schronisku dach nad głową ma około 150 psów i 70 kotów.

Nieustannie staramy się polepszać ich byt.
Koty rezydują w kociarni z dostępem do wybiegu. Szczeniaki mają namiastkę domu w szczeniarni, a dorosłe psy przebywają w dwóch pawilonach z dostępem do wybiegów.

 

 

 

  
 

WOLONTARIAT

Wolontariat w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach zaczął działać w październiku 2009 roku, dzięki staraniom Fundacji S.O.S. dla Zwierząt. Obecnie kontynuowany jest przez Fundację Przystanek Schronisko (http://www.przystanekschronisko.org/), która powstała by objąć opieką zwierzęta przebywające w schronisku w Katowicach.

 

 

Kiedy wolontariusze przyjeżdżają do schroniska?

Wolontariusze spotykają się w schronisku 2 razy w tygodniu

(każdy przyjeżdża wtedy kiedy może)

1. w czwartki w godzinach od 16.00 do 18.00

2. w soboty w godzinach od 9.30 do 14.00

 

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każda osoba mająca ukończone 16 lat. Osoba niepełnoletnia zobowiązana jest do dołączenia do dokumentów zgody rodziców lub prawnych opiekunów na wolontariat. Zgoda musi być podpisana w obecności koordynatora wolontariatu.

 

Jakie są obowiązki wolontariusza?

Wolontariusze zajmują się:

- socjalizacją zwierząt w schronisku

- ich pielęgnacją (m.in. czesanie, obcinanie pazurków)

- szkoleniem (nauka nowych komend, chodzenia na smyczy i poprawnego zachowania)

- szukaniem domu zwierzętom (zamieszczanie ogłoszeń w Internecie, projektowanie, drukowanie i rozwieszanie plakatów)

- dokumentowaniem bieżących informacji o zwierzęciu (tworzenie i uaktualnianie jego opisu oraz robienie zdjęć)

Dodatkowo wolontariusze uczestniczą w akcjach organizowanych przez Fundację oraz zobowiązani są brać udział w szkoleniach, które mają na celu edukację młodzieży w zakresie opieki nad zwierzętami. Niepełnoletni wolontariusze w czasie trwania zajęć ze zwierzętami mogą opuścić teren schroniska tylko i wyłącznie pod opieką pełnoletniego wolontariusza zgłaszając to uprzednio koordynatorowi.

 

           

 

Jak wygląda praca wolontariusza poza schroniskiem?

Wolontariusze, którym czas nie pozwala na pracę ze zwierzętami na terenie schroniska, mogą:

– pracować na rzecz naszych psów i kotów w domu, robiąc dla nich ogłoszenia w Internecie i zakładając wątki na forum, aby zwiększyć ich szanse na adopcję,

– pomagać w transporcie lub w jego znalezieniu,

– uczestniczyć w akcjach adopcyjnych – kwestowaniu na rzecz zwierząt znajdujących się w schronisku.

  

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem…

Osoby zainteresowane wolontariatem proszone są o kontakt z koordynatorem wolontariatu w godzinach od 18:00 do 19:30.

Psy – Bożena Sobieszek, tel. 503 364 290.                                                               Koty – Iwona Cięciwa, tel. 889 771 107.

           

 

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz: http://przystanekschronisko.org/i/dokumenty/Kwestionariusz.pdf
Zgoda opiekunów prawnych dla osób niepełnoletnich: http://przystanekschronisko.org/i/dokumenty/Zgoda%20Opiekunw%20Prawnych.pdf
Regulamin wolontariusza: http://przystanekschronisko.org/i/dokumenty/REGULAMIN%20WOLONTARIUSZA%20-%20popr.pdf
Porozumienie o współpracy: http://przystanekschronisko.org/i/dokumenty/POROZUMIENIE%20O%20WSPPRACY.pdf

 

Zadania schroniska

•    sprawowanie opieki nad przebywającymi w schronisku zwierzętami.
•    przekazywanie zwierząt odnalezionych ich właścicielom.
•    sprzedaż zwierząt osobom zgłaszającym się do schroniska.
•    przechowywanie zwierząt na koszt ich właścicieli – „hotel dla psów”
•    przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach bezpańskich, agresywnych oraz tych, które uległy wypadkom ulicznym i podejmowanie natychmiastowych
działań mających na celu przewiezienie zwierząt do schroniska.
•    przeprowadzanie 14 – dniowej obserwacji w kierunku wykluczenia wścieklizny zwierząt bezdomnych, które pogryzły człowieka oraz podejrzanych
o wściekliznę.
•    leczenie zwierząt w schronisku.
•    współpraca z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie:
   a.    zaraźliwych chorób zwierzęcych podlegających zgłoszeniu
   b.    szczepień przeciw wściekliźnie zwierząt przebywających w schronisku
•    schronisko obsługuje gminę Katowice i przyjmuje zwierzęta wyłącznie z terenu Katowic.
•    schronisko w swoim zakresie działania nie zajmuje się zwierzętami leśnymi, egzotycznymi.